Sẽ tháo gỡ hàng loạt vướng mắc, bất cập liên quan đến đất đai

Để giải quyết, tháo gỡ hàng loạt vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo nghị định sẽ bổ sung quy định cho phép điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để giải quyết đối với trường hợp phát sinh công trình, dự án nhưng chưa có trong kế hoạch để làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ kịp thời cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương. Đồng thời bổ sung quy định để xử lý chuyển tiếp đối với việc áp dụng điều kiện để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đât rừng phòng hộ.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất bổ sung 3 loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất lập trước 15/10/1993 để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận gồm: Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã hoặc cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất; Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được UBND cấp xã hoặc cấp huyện hoặc cấp tình xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở; Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, việc bổ sung quy định như trên để phù hợp với thực tiễn triển khai, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất, cũng như góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong thực hiện cấp giấy chứng nhận tại các địa phương.

Hiện nay nhiều địa phương còn lúng túng khi thực hiện thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký trên đất đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận quyền sử dụng, đặc biệt là đối với trường hợp vừa đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản vừa đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận. Chính vì thế, dự thảo đã bổ sung quy định theo hướng giao cho Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại; quy định cụ thể điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đế chuyến nhượng hoặc cho thuê; xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp, góp vốn khi Nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất đối với trường hợp mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; chế độ sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc giao UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất để hạn chế việc tách thửa và manh mún trong sử dụng đất…

Về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và quy định theo hướng cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện một số thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, công khai thông tin về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà trong dự án phát triển nhà ở nhằm khắc phục tình trạng chủ đầu tư đã bán nhà ở cho người mua nhà nhưng do chưa hoàn thành thủ tục xóa thế chấp tại các ngân hàng nên không đủ giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đáng chú ý, dự thảo sẽ bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhấn (sổ đỏ); trình tự, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; việc xử lý quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo đảm gắn liền với đất thuê trả tiền thuê hàng năm để thu hồi nợ…

Giải quyết tranh chấp đất đai

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, do chưa có quy định về thời hiệu và hiệu lực của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai nên các địa phương còn lúng túng trong việc xác định khi nào thì quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu có hiệu lực thi hành và khi nào thì đương sự có quyền nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lần hai đến người có thầm quyền. Mặt khác, khoản 4 Điều 203 của Luật Đất đai quy định, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành thì phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành; trường họp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. Trong nghị định sẽ trình Chính phủ ban hành sắp tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất quy định cụ thể về vấn đề này.

Kha Xuân Lộc

Bình luận bài viết